UVOD

Ove upute namijenjene su građanima koji su iznajmljivači ili koji to žele postati. Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvadci iz važećih propisa. Svi navedeni zakoni mogu se pronaći na Internet stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva turizma (www.mint.hr)

TKO MOŽE BITI PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ?

* Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu:
- usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti;
- usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina;
- usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor;

GDJE ZATRAŽITI REGISTRACIJU?

* Registraciju kao i svaku promjenu za ugostiteljske usluge u domaćinstvu zatraži se u Uredu državne uprave u Istarskoj županiji- Ispostava Labin, Služba za gospodarstvo, Titov trg 11 ; Tel: 052/ 866-601
* Dobiveno rješenje o registraciji i kategorizaciji je osnova za početak iznajmljivanja

KOJE SU OBVEZE NAKON DOBIVANJA RJEŠENJA?

1) Vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem, tj. plavu ploču

plava ploca

* Ploče naručujete kod slijedećih tvrtki koje imaju suglasnost Ministarstva turizma:
1. Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
2. Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel - Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu; 10. Kamp (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 11. Sobe (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma) 12. Turističko naselje; 13. Pansion komfor; 14. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 15. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma)
3. Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu; 3. Sobe u domaćinstvu; 4. Kuća za odmor u domaćinstvu; 5. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 6. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma)
4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu; 4. Sobe (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 5. Kuća za odmor (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 6. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 7. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma)

* Uplatnicu ispunjavate na slijedeći način:
- Uplatitelj: Vaše ime i prezime i adresa;
- Primatelj: naziv tvrtke
- Iznos: za privatne iznajmljivače iznos za ploču je 395,00 Kn a za obrte i poduzeća iznos za ploču je 690,00 Kn;
- IBAN primatelja- tvrtke;
- Poziv na broj: 67 – (Vaš OIB);
- Svrha doznake: za ploče;
- Uplatnicu sačuvajte jer ćete s njom dokazivati kako ste poslali narudžbu u tvrtku za izradu table u slučaju, da Vam u međuvremenu (prije nego stigne naručena tabla) dođe inspektor i kontrolira jeste li propisno označili objekt. Na brzinu izrade table ne možete utjecati, a to znaju inspektori.

2) Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta (na vratima s unutrašnje strane, na zid i sl.). To možete izraditi sami ispisom na računalu vrstu i kategoriju objekta (soba, apartman ili kući za odmor)

3) Sastaviti cjenik i izvjesiti ga u objektu
* cjenik sastavljate samostalno tj. nema propisanih pravila koliku cijenu za smještaj trebate imati, odnosno ne postoje nikakve već unaprijed određene cijene za pojedini tip smještaja i usluga. Kod sastavljanja cjenika možete koristiti iskustva drugih, tj. onih koji već posluju.

* cjenik mora sadržavati vrstu smještaja (naznačena Vam je u rješenju o registraciji – soba, apartman, kamp, kuća za odmor i dr.), cijenu smještaja, odnosno usluge po sezonama izraženu isključivo u kunama, ali u zagradi pored cijene u kunama zbog informacije gostima možete cijenu izraziti u Eurima.

* ako nudite i usluge prehrane gostima na smještaju, u cjeniku ćete samo dodatno naznačiti cijenu doručka, ručka i večere, odnosno dodati:
- noćenje s doručkom;
- polupansion;
- puni pansion;

* u cjeniku obavezno morate navesti turistički razred (A, B, C, D ili je mjesto nerazvrstano) u kojemu se Vaše mjesto nalazi. Podatak o razredu dobiti ćete u Vašoj turističkoj zajednici

* cjeniku ste dužni naznačiti iznos boravišne pristojbe po sezonama koja se određuje Vlada RH za svaku godinu. Informaciju visini boravišne pristojbe po sezonama

* ako boravišnu pristojbu ukalkulirate u cijenu smještaja obavezni ste na cjeniku naznačiti iznose boravišne pristojbe i obavezno naznačiti: „Boravišna pristojba uključena je u cijenu“

* cjenik više nije potrebno ovjeravati!

* ukoliko želite napraviti promjenu u cjeniku jer Vam je cijena previsoka ili preniska ili želite dodati neku novu uslugu jednostavno izmijenite cjenike, uklonite stare i umjesto dosadašnjih izvjesite nove, te ih počnite primjenjivati. Ne smijete imati dva cjenika!

* ukoliko poslujete s turističkim agencijama, najvjerojatnije ćete za agencije imati poseban cjenik s popustima ili ukalkuliranom agencijskom provizijom ili drugačije dogovorenom cijenom, nego što bi to bilo za individualne goste koje sami bez posredovanje dolaze u Vaš objekt. Takav cjenik nećete izvjesiti pored već službenog cjenika. Jer ukoliko Vam inspektor pri kontroli poslovanja pronađe dva cjenika, platiti ćete kaznu.

* ukoliko na osnovnu cijenu dajete popust (npr. popust na djecu od 5-12 godina, popust na više od 3,5 ili više noćenja, ili popust na grupu više od 10 osoba) tada jednostavno to naznačite u cjeniku.

* preporuča se da cijene u cjeniku prikazujete s uključenim PDV-om (ako ste u sustavu PDV-a) obzirom na lakše snalaženje gostiju po cjeniku, odnosno, ovakvim pristupom informirati ćete gosta koliko je konačna cijena koštanja usluge i on sam neće biti primoran izračunavati koliko bi zaista trebao platiti. U tom slučaju obavezno na dnu cjenika morate staviti opasku: „U cijenu uračunat PDV“;

cjenik 1


cjenik 2


4) Iznajmljivači koji izdaju gostima objekte u domaćinstvu dužni su svake godine u mjesecu travnju pribaviti potvrdu od ovlaštene zdravstvene ustanove da oni ili netko od članova njihovog domaćinstva koji s njima žive u istoj zgradi, odnosno stanu, nisu evidentirani kao duševni bolesnici i da ne boluju od zarazne bolesti.
Ako se nude usluge prehrane gostima, tada je iznajmljivač dužan imati i sanitarnu knjižicu

* SANITARNA KNJIŽICA – Iznajmljivač kao i svi članovi obitelji koji sudjeluju u pripremi hrane, dužni su napraviti pregled koji ima za cilj utvrditi da vlasnik i svi ostali članovi ne boluju od neke zarazne bolesti odnosno nisu nosioci zaraznih virusa i bakterija. Na osnovu tog pregleda izdaje se sanitarna knjižica kao službeni dokument. Sanitarna knjižica ishodi se u najbližem Zavodu za javno zdravstvo;

* Nakon prvog ishođenja knjižice u Zavodu za javno zdravstvo, knjižicu je potrebno produžavati svakih šest mjeseci temeljem ponovnih pregleda!

5) Izrada normativa jela i pića – ako pored usluga smještaja nudite i usluge prehrane gostima (doručak, polupansion, puni pansion)
- Normativi jela i pića moraju se nalaziti na vidnom mjestu u prostoru koji je predviđen za usluživanje hrane te ste ga gostu dužni dati na uvid na njegov, eventualni, upit;
- Važno je napomenuti kako se normativi utvrđuju za svaku vrstu jela i pića koje nudite na Vašem turističkom seoskom obiteljskom gospodarstvu a sastoji se od popisa namirnica, mjere kojima se jelo i piće izražavaju (porcija, čaša, šalica itd.) te količina namirnica izražena u jedinicama mjere (g, dkg, kg, ml, dl, l i td.) koje su potrebne za izradu jela i pića koje se nude;
- Normative jela i pića također nije potrebno ovjeravati u Državnom inspektoratu.


NORMATIV MJERA ROBA / NAMIRNICE
purica s mlincima porcija puretina 300 g
mast 15 g
sol
mlinci
brašno 150 g
jaje 1 kom
voda
slavonski čobanac porcija svinjetina (bez kosti) 100 g
svinjetina (kožice, uho, nogice) 50 g
meso juneće 50 g
meso divljači 50 g
sitna ljuta paprika 10 g
feferon ½ kom
glavica luka 1 kom
vino 50 ml
mineralna voda 50 ml
pasirana rajčica 50 ml
režanj češnjaka ½ kom
sol
papar
janjetina ispod peke porcija janjetina 300 g
krumpir 300 g
glavica luka ½ kom
½ žlice masti
sol
voda
gemišt / bevanda ; čaša vino 150 ml
mineralna voda 50 ml
kava šalica kava 7 g
šećer 7 g


6) Izdavanje računa
* Za svaku naplaćenu uslugu (smještaj, prehranu) gostu ste – bilo da plaća u gotovini na licu mjesta, ili preko Vašeg poslovnog računa - dužni ispostaviti račun. Ukoliko je gost boravio u Vašem objektu posredstvom neke od turističkih agencija, račun nećete ispostaviti gostu već turističkoj agenciji

* Prilikom sastavljanja računa, svaki račun obavezno treba sadržavati slijedeće podatke:
- mjesto izdavanja, broj računa, datum izdavanja računa;
- ime (naziv) gospodarstva, adresu i OIB gospodarstva;
- vrstu i količinu proizvoda i usluga koje ste pružili/prodali;
- cijenu usluga i proizvoda koje ste pružili/prodali;
- iznos PDV-a, ako ste u sustavu PDV-a;
- iznos popusta, ukoliko ste gostu dali popust na usluge
- Ukupan iznos za platiti (zbroj cijene pruženih usluga i PDV-a);

* Ukoliko niste u sustavu PDV-a na računima NE SMIJETE iskazivati PDV, ali ukoliko ga zabunom upišete obavezni ste ga platiti. Također ako niste u sustavu PDV-a, na vaše račune morate slovima napisati: „gospodarstvo (ili domaćinstvo) nije u sustavu PDV-a“ ili „poduzetnik nije u sustavu PDV-a“

* Ako pružate usluge smještaja i boravišnu pristojbu plaćate paušalno, tada ne zaboravite na računu napisati napomenu: „Boravišna pristojba uključena u cijenu“

* Račun za gotovinu možete izraditi sami na računalu (kompjuterski) ili pak kupiti već gotov obrazac računa tzv. paragon račun, odnosno paragon blok u „Narodnim novinama“ i izdati ćete ga gostu, kada gost plaća gotovinom na licu mjesta ili agenciji.

racun za gotovinu


KOJE SE KNJIGE TREBAJU VODITI?

1) EVIDENCIJA PROMETA - knjigu možete kupiti u „Narodnim novinama“ pod šifrom UT-IX-360 ili skinuti obrazac na linku http://central-istria.com/images/upload/pdf/Obrazac%20EP.pdf
U ovu knjigu dužni ste upisivati sve izdane račune koje ste izdali gostima ili agencijama (ako poslujete s agencijama) za smještaj i usluge prehrane (doručak, polupansion, puni pansion) ako ih nudite gostima na smještaju

evidencija prometa

2) POPIS GOSTIJU – ako pružate usluge smještaja, dužni ste voditi popis svih gostiju u koji upisujete sve goste na smještaju (i domaće i strane). Popis gostiju možete voditi kao uvezanu knjigu koju možete kupiti kao gotov obrazac u „Narodnim novinama“ – šifra XII-46
- Ako popis gostiju vodite kao knjigu, onda bi najbolje bilo da za svaku kalendarsku godinu vodite novu knjigu

- Popis gostiju možete voditi i na računalu (kompjuterski). Tada izradite ovakvu tablicu kao što je slijedeća (navedeni podaci u tablici obavezni su odnosno propisani Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju):

Redni broj Ime i prezime Broj osobne iskaznice ili putne isprave Vrsta pružene usluge Datum početka Pružanja usluga Datum Prestanka pružanja usluga Primjedba
1.            
2.            
3.            
4.            


- Ako popis gostiju vodite na računalu, onda na kraju svake kalendarske godine popis možete isprintati, ili pohraniti na nekom elektronskom mediju (CD, računalo, memorijska kartica);

- Popis gostiju bilo da vodite kao uvezan knjigu ili na računalu više nije potrebno ovjeravati;

- Ne zaboravite čuvati popis gostiju najmanje dvije godine.


PRIJAVA GOSTIJU

* Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN(126/15), uveden je novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj – eVisitor;

* Sve goste (domaće i strane) dužni ste prijaviti putem eVisitor-a putem linka www.evisitor.hr u roku od u od 24 sata od dolaska gostiju;

* Sustav eVisitor služi za prijavu i odjavu turista kao i prikupljanje i obradu podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, a iznimno je važan za obračun i kontrolu naplate boravišne pristojbe kao i za obradu i analizu podataka za statistička izvješća u realnom vremenu

* eVisitor dostupan je besplatno svim korisnicima putem Interneta kao web aplikacija bez potrebe za instaliranjem na računalo

* Pristup sustavu imaju svi registrirani pružatelji usluga smještaja, turističke zajednice te tijela državne uprave vezano za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti (Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava, Carinska uprava, Državni zavod za statistiku i dr.).

Više informacija na:
https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/Javno.eVisitor-Cesto-postavljana-pitanja.ashx

PRIJAVA GOSTIJU MUP-u

Sustav eVisitor automatski razmjenjuje podatke o boravku turista u objektima s Ministarstvom unutarnjih poslova u opsegu kojim je to predviđeno zakonom.
U tom smislu, obveznici više nisu dužni dostavljati podatke u Ministarstvo unutarnjih poslova, već se to odvija automatski za njih.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

* iznajmljivač boravišnu pristojbu plaćate paušalno, a visina paušalne boravišne pristojbe vezana je za osnovni krevet i razred turističkog mjesta

Kategorija turističkog mjesta

Iznos boravišne pristojbe [HRK]

po osnovnom krevetu

po pomoćnom krevetu

A

300,00

0,00

B

255,00

0,00

C

210,00

0,00

D i nerazvrstana mjesta

150,00

0,00


* VAŽNO: ukoliko imate maksimalan kapacitet smještaja dvije sobe, ili jedan apartman, ili kuća do 4 osnovna kreveta, a prosječna popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju je manja od 40 dana, možete birati dali ćete boravišnu pristojbu plaćati paušalno ili po noćenju po gostu, tj. plaćati na način koji Vam najviše odgovara (paušalno ili po noćenju). Informaciju o tome da li je na Vašem području popunjenost kapacitete u privatnom smještaju manja od 40 dana dobiti ćete u Vašoj turističkoj zajednici općine ili grada;

* Ako boravišnu pristojbu plaćate paušalno, tada paušalni iznos za tekuću godinu možete plaćati jednokratno ili u tri jednake rate: I rata najkasnije do 31. srpnja; II rata najkasnije do 31. kolovoza; III rata najkasnije do 30. rujna;

* Ako boravišnu pristojbu plaćate po osobi i po noćenju tada ste je dužni platiti dva puta mjesečno i to 1. u mjesecu i 15. u mjesecu za proteklih petnaest dana;

* Ukoliko ste registrirani kao obrt ili poduzeće boravišnu pristojbu plaćate po osobi po noćenju.

Informaciju o visini boravišne pristojbe, te kako plaćati boravišnu pristojbu (žiro-račun) dobiti ćete u Vašoj turističkoj zajednici:

Model: 67
Broj računa primatelja: HR1110010051721704740
(Boravišna pristojba TZ Kršan)
Poziv na broj odobrenja: OIB

TURISTIČKA ČLANARINA

* Turistička članarina plaća se prema zakonski određenim stopama na osnovu ukupnog godišnjeg prihoda koje je domaćinstvo ostvarilo, prema sljedećoj tablici:

Kategorija

turističkog mjesta

Koeficijent

turističke članarine

A

0,1700 %

B

0,1564 %

C

0,1360 %

D i nerazvrstana mjesta

0,1224 %


* turističku članarinu, ako ste paušalac, plaćate na visinu ukupnog prihoda kojeg evidentirate u knjizi „Evidencija o prometu“;

* Npr. pretpostavimo da se Vaš objekt nalazi u razredu D i da Vam je ukupan prihod kojeg ste ostvarili 10.000,00 Kn. U tom slučaju iznos turističke članarine koju ste dužni platiti turističkoj zajednici iznosi 12,24 Kn (10.000,00 Kn x 0,1224% = 12,24 Kn);

* Kako ćete, kao privatni iznajmljivač, plaćati turističkoj zajednici turističku članarinu – mjesečno, dvaput godišnje ili jednom godišnje – najbolje da se dogovorite s turističkom zajednicom. Obzirom da se radi o malim iznosima postoji fleksibilnost od strane turističkih zajednica oko naplate turističke članarine. Informaciju o načinu kako platiti (IBAN) te ostale podatke (poziv na broj, svrha, itd.) možete dobiti u Vašoj turističkoj zajednici;

* VAŽNO: kao privatni iznajmljivač ne zaboravite podnijeti obrazac TZ (možete ga kupiti u „Narodnim novinama“) Poreznoj upravi do kraja veljače za podatke o turističkoj članarini za prethodnu godinu. (do kraja veljače 2016. obvezni se podnijeti obrazac TZ za 2015. godinu);

* Ako ste registrirani obrt ili poduzeće, Vaš računovođa će prilikom izrade godišnjeg završnog računa (do kraja ožujka) izračunati koliku turističku članarinu ste dužni platiti turističkoj zajednici te podnijeti odgovarajući obrazac Poreznoj upravi

Model: 67
Broj računa primatelja: HR2710010051721727150
(Turistička članarina TZ Kršan)
Poziv na broj odobrenja: OIB

PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK

Fizičke osobe koje se odluče na pružanje usluga smještaja u turizmu imaju mogućnost plaćanja godišnjeg poreza paušalno u 4 jednaka obroka, a obračunata prema broju postelja i koeficijentima turističkih mjesta čemu se pridodaje prirez porezu na dohodak ako je propisan odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Više o paušalnom i ostalim oblicima oporezivanja možete pročitati http://www.klub-iznajmljivaca.com/2015/07/02/tri-osnovna-nacina-oporezivanja-prihoda-privatnih-iznajmljivaca/
Rate odnosno obroke je valjalo platiti do 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca tekuće godine.
Od 1. 1. 2016. Porezna uprava više neće slati obročne uplatnice već će se trebati (pod)sjetiti platiti obroke na vrijeme. Obavijest je to Porezne uprave koja je stigla uz posljednju ovogodišnju uplatnicu. Također, navodi se kako se na nepravodobno uplaćeni iznos poreza plaća zatezna kamata.

KAKO IZBJEĆI ZABORAVLJANJE I ZATEZNE KAMATE?

* TRAJNI NALOG

U svojim bankama ili putem usluge internet bankarstva moguće je ugovoriti trajni nalog. Iznos koji se plaća je uvijek isti (onaj koji je naveden na zadnjem računu ili u rješenju). Nije nužno da to bude bankovni račun koji se koristi za uplate od gostiju ili agencija, već s bilo kojeg računa na kojem ima sredstava. U postavkama plaćanja je bitno podesiti plaćanje svaka tri mjeseca – važno samo da dospijeće bude do 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12., a datum plaćanja je proizvoljan.

* PODSJETNIK / ALARM/PLANER/KALENDAR
Podesite alarm u mobitelu ili podsjetnik u kalendaru kojeg koristite. Internet, mobiteli, tableti i računala danas su prepuni online i offline planera/rokovnika u kojima možete upisati i ovu obvezu. Naravno, važno je sjetiti se redovito gledati svoje planere, no ako to ionako činite, neće biti problem uočiti i ovu obvezu. Upišite u stolni ili zidni kalendar, označite nekom jarkom bojom (najbolje fluorescentnim markerom) dan ili tjedan u mjesecu kad ste sigurni da ćete biti u mogućnosti platiti ovu obvezu.


* ISPIS UPLATNICA KOD KUĆE
Onaj tko je vičan plaćanju u poslovnicama banke, pošte i slično, predlažemo da kupe unaprijed nekoliko praznih općih uplatnica, ispune po modelu posljednje uplatnice koja se dobije za ovaj posljednji kvartal, samo na svaku je potrebno navesti odgovarajući kvartal za koji se plaća rata (I., II., III. ili IV. kvartal). Opće uplatnice moguće je kupiti u Narodnim novinama, pošti, kioscima, knjižarama,… Opće uplatnice moguće je i samostalno izraditi i kod kuće te isprintati: http://uplatnica.com/
Otplatni plan treba stići uz zadnji račun za ovaj posljednji, IV. kvartal u 2015.

* PLAĆANJE ODJEDNOM
Osobe koje su u mogućnosti izvršiti jednokratnu uplatu godišnjeg poreza i prireza porezu na dohodak (predujam poreza i prireza porezu na dohodak), mogu to učiniti u prvom tromjesečju. Tako će prva rata biti „preplaćena“, a preplata će se svako tromjesečje umanjivati za jedan obrok te će na kraju godine kompletna obveza biti podmirena.

PDV

* ako godišnji ukupan prihod kojeg ostvarujete od turističkih usluga prelazi 230.000,00 Kn od naredne godine ulazite u sustav poreza na dodanu vrijednost - PDV te ste dužni na svaku uslugu koju pružate (smještaj, usluge prehrane) zaračunati PDV;

* za usluge smještaja i prehrane gostiju na smještaju (doručak, polupansion ili puni pansion) stopa PDV-a iznosi 13%

* VAŽNO: Ako ste registrirani kao privatni iznajmljivač i nalazite se u sustavu paušala tj. plaćate paušalni porez i od iduće godine ulazite u sustav PDV-a, jer Vam prihod ove godine prelazi 230.000,00 Kn, prelazite i u sustav poreza na dohodak. Dakle, više ne možete biti u sustavu paušala, tj. porez ne možete više plaćati paušalno, već prema ostvarenom dohotku i sukladno tome voditi knjige kao i seljačko domaćinstvo. Boravišnu pristojbu i nadalje plaćate paušalno.

PDV NA PROVIZIJU OD AGENCIJA IZ INOZEMSTVA

* građani-iznajmljivači koji nakon 1. srpnja 2013. godine (datum ulaska HR u EU) nastave poslovati sa turističkim agebcijama i tioroperatorima koje imaju sjedište u zemljama članicama EU-a, putem kojeg isti izdaju račune za pruženu uslugu hrvatskim građanima u Hrvatskoj, morat će preuzeti plaćanje PDV-a po stopi od 25% na proviziju temeljem tako primljenih računa.
* Pri tome kao paušalni porezni obveznici neće i sami biti obveznici PDV-a već će zatražiti od nadležne ispostave Porezne uprave svoj porezni broj te će obračunavati, uplaćivati, voditi evidenciju i predavati Poreznoj upravi PDV obrazac.

Na ovaj način neće imati pravo na prebijanje PDV-a. Ako to žele, moraju podnijeti zahtjev za ulazak u sustav PDV-a.

* Građanin-iznajmljivač od Porezne uprave dužan je zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja
* Građanin-iznajmljivač dužan je Poreznoj upravi podnijeti obrazac PDV i obrazac PDV-S
* Građanin iznajmljivač i dalje ostaje u sustavu paušalnog poreza

RTV PRETPLATA

* Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji od 8. prosinca 2010. godine, („Narodne novine“ 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijamnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijamnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

* Da li građani koji pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu moraju tijekom godine plaćati i dodatnu RTV pretplatu?
Odgovor potražite na www.otok-krk.org/krk/hrvatska/rtv-pretplata-za-domacinstvo-koje-pruza-usluge-smjestaja

PEČAT

* Privatni iznajmljivač koji je registriran kao fizička osoba, (dakle nije tvrtka ili obrt), po Zakonu nije dužan imati pečat.

* Ukoliko želi imati pečat, iznajmljivač ga može napraviti.

* Firma koja izdaje pečate tražiti će službeno Rješenje na uvid.

FISKALNE KASE

* Iznajmljivači koju su u sustavu paušala nisu dužni uvesti fiskalne kase;

* Fiskalne kase uvode se kada iznajmljivač ulazi u sustav PDV-a, prestaje biti paušalist i ulazi u sustav poreza na dohodak;

* Iznajmljivači koji su paušalisti ali imaju registrirani obrt ili poduzeće i u 2013. godini ostvarili prihode u rasponu između 149 500 i 230 000 kn ne spadaju u paušaliste, vode poslovne knjige i shodno tome plaćaju porez na dohodak. Oni su obveznici fiskalizacije i dužni su izdavati fiskalizirane gotovinske račune od 01.01.2013.;

* Iznajmljivači koji su ostvarili prihode u iznosu do 149 500 kn prema evidenciji prometa za 2013. godinu nastavljaju plaćati paušalno porez na dohodak, te od 01.07.2013. kao mali obveznici fiskalizacije počinju izdavati račune iz Knjige uvezenih računa, koju prethodno ovjeravaju u Poreznoj upravi.

OSIGURANJE GOSTIJU

* za iznajmljivače ne postoji zakonska obveza za osiguranje gostiju od posljedica nesretnog slučaja;

* uputno je goste osigurati od posljedica nesretnog slučaja. U tom slučaju, ne propustite gostima napomenuti da su osigurani od posljedica nesretnog slučaja ukoliko se kojim slučajem desi, što će god gosta ostaviti dojam profesionalnosti i brige od strane vlasnika i domaćina

ZDRAVSTVENI UVJETI IZNAJMLJIVAČA

* Prema Pravilniku o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 78/14 od dana 16.lipnja 2014.) više nije obavezno ishodovati liječničko uvjerenje u travnju.

MOGU LI SE UMIROVLJENICI BAVITI IZNAJMLJIVANJEM?

* umirovljenici se mogu registrirati iznajmljivači,, a da pri tome zadržavaju svoju mirovinu, tj. ne moraju je zamrzavati;

* to konkretno znači da mogu uredno primati mirovinu, a od turističkih usluga ostvarivati dodatni prihod. To je omogućeno od 1. siječnja 2009. godine, sukladno članku 209., st.1., točka 15 Zakona o doprinosima (NN 84/08 i 152/08);

* ukoliko umirovljenik registrira obrt ili poduzeće za bavljenje seoskim turizmom odnosno turističkim uslugama, tada je dužan zamrznuti mirovinu te plaćati sve doprinose vezano za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

ŠTO TRAŽE INSPEKTORI?

* rješenje o pružanju usluga u domaćinstvu
* knjigu Evidencija prometa
* prijavljivati goste putem eVisitora
* vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici
* na glavnom ulazu u objekt imati postavljenu standardiziranu ploču
* izdane račune za tekuću godinu po rednom broju
* imati plaćen godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe, odnosno boravišnu pristojbu po noćenju
* imati uplaćen godišnji paušalni porez
* plaćena članarina Turističkoj zajednici
  • istra logo color
  • htz logo color
  • hrv365 logo color
  • klub iznajmljivaca logo color
  • tripadvisor logo color
  • evisitor logo color
  • opcina krsan logo kolor
  • ministarstvo turizma logo color