ZA VIKENDAŠE


Svi vlasnici stanova i kuća za odmor na području Općine Kršan, shodno Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) za sebe i sve osobe koje borave u kući ili stanu, dužni su prijaviti boravak u roku od 24 sata ( u sustav eVisitor) uz plaćanje pripadajuće boravišne pristojbe u Turističkoj zajednici općine Kršan.
Molimo Vas da pristupne podatke za sustav eVisitor zatražite u turističkoj zajednici Općine Kršan. Podatke o objektu možete se unijeti u sustav eVisitor na temelju vlasničkog lista objekta i osobnog identifikacijskog dokumenta vlasnika objekta.

Podsjetnik: Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, ne spada u kategoriji turističkog smještajnog objekta, a njihovi vlasnici nemaju prijavljen stalni boravak na području Općine Kršan.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70% po danu i osobi, u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna.

Boravišna pristojba može se platiti i u godišnjem paušalnom iznosu kako slijedi:


Boravišna pristojba u kunama
Boravišna pristojba u kunama
razred turističkog mjesta
za dva člana (po osobi)
za svakog sljedećeg člana (po osobi)
C (naselje Vozilići)
40,00
15,00
D (sva naselja osim naselja Vozilići)
30,00
12,00

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos boravišne pristojbe obvezan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. Navedeno se odnosi na hrvatske državljane i državljane Europske unije.
Državljani koji nemaju hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo zemalja članica Europske Unije, u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna boravišnu pristojbu plaćaju u punom iznosu. Za boravak izvan perioda 01. lipanj – 30. rujan obveze plaćanja boravišne pristojbe nema.
Osobe koje nisu hrvatski državljani dužne su svoj boravak prijaviti i po osnovi Zakona o strancima (NN 79/07).
Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, jer ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da niste prijavili ili odjavili boravak u određenom roku inspektor Vas može kazniti zakonski propisanom novčanom kaznom.

  • istra logo color
  • htz logo color
  • hrv365 logo color
  • klub iznajmljivaca logo color
  • tripadvisor logo color
  • evisitor logo color
  • opcina krsan logo kolor
  • ministarstvo turizma logo color